Stokstaartje - aangepast - 2 Even voorstellen Stokstaartje
Ik leef in Afrika, voornamelijk op de droge open vlakten. Daar graven wij holen, waar we gangen, slaapkamers, kraamkamers en zelfs toiletten maken. Deze laatste worden schoongemaakt door de mestkevers waarmee we samenleven.

Wij eten slakken, spinnen en insecten, maar ook giftige dieren, zoals schorpioenen en gifslangen. Door ons razendsnelle reactievermogen kunnen we de giftanden van slangen ontwijken. We hebben steeds afwisselend een taak, zoals die van wachter. Die staat op de uitkijk en waarschuwt als er gevaar dreigt.

Je ziet wie de wacht houdt; die staat op zijn achterpoten, steunt op zijn staart en kijkt steeds goed rond.
Slakken, spinnen en insecten, hagedissen en knaagdieren of op de grond nestelende vogels en hun eieren.
Mijn leefgebied: Afrika

Stokstaartje

Stokstaartjes leven in groepen. Dat is heel gezellig en heel veilig.
Stokstaartjes

Suricata suricatta

Klasse: Zoogdieren
Orde: Roofdieren
Familie: Mangoesten
Leuk weetje
Een volwassen dier kan zijn eigen gewicht aan zand uitgraven in nauwelijks tien seconden.
Stokstaartjes
Zo groot ben ik:
25-35 cm
Mijn gewicht:
500-1.000 gram
Broed-/draagtijd:
77 dagen
Aantal jongen:
2-5
Zo oud word ik:
10-15 jaar
Mijn status bij de IUCN:
Niet bedreigd
Leuk weetje
Wij zijn één van de favorieten van het Van Blanckendaell Park.
Stokstaartje