Zwarte zwaan

Latijnse naam: Cygnus atratus

Klasse: Vogels
Orde: Eendvogels
Familie: Eendachtigen
Zo groot ben ik: 120-150 cm
Mijn gewicht: 5-6 kg
Broed-/draagtijd: 36 dagen
Aantal jongen: 5-7
Zo oud word ik: 3-6 jaar in het wild, 20 jaar in gevangenschap
Mijn status bij de IUCN: Niet bedreigd
Mijn leefgebied: Australië, Tasmanië en Nieuw-Zeeland.

Leuk weetje

De zwarte zwaan is niet honkvast. Bij zwerftochten kan hij afstanden van honderden kilometers overbruggen en zorgt zo ook zelf voor zijn verspreiding.

Menu: Grassen en waterplanten.