Parelhoender

Latijnse naam: Numidiae

Klasse: Vogels
Orde: Hoendervogels
Familie: Numidiae
Zo groot ben ik:
Mijn gewicht:
Broed-/draagtijd: 25 dagen
Aantal jongen: gemiddeld 24-26
Zo oud word ik:
Mijn status bij de IUCN: Niet bedreigd
Mijn leefgebied: Savannes en droge graslanden

Leuk weetje

Parelhoenders communiceren op erg luide toon met elkaar.

Menu: Zaden, insecten, miereneieren.