Mandarijneend

Latijnse naam: Aix galericulata

Klasse: Vogels
Orde: Eendvogels
Familie: Eendachtigen
Zo groot ben ik: 41-49 cm
Mijn gewicht: 600 gr
Broed-/draagtijd:
Aantal jongen:
Zo oud word ik:
Mijn status bij de IUCN: Niet bedreigd
Mijn leefgebied: Oosten van China en noorden van Noord-Korea

Leuk weetje

De vrouwtjes broeden in bomen, meestal in een inrottingsgat of een oud spechtenhol. Een dag nadat de jongen het ei hebben verlaten, springen ze uit het nest.

Menu: Noten, zaden, insecten en slakken.