Koikarpers

Latijnse naam: Cyprinus carpio carpio

Klasse: Straalvinnigen
Orde: Karperachtigen
Familie: Eigenlijke karpers
Zo groot ben ik: 30-60 cm
Mijn gewicht: gemiddeld 2,5 kg
Broed-/draagtijd:
Aantal jongen: Koikarpers leggen zo’n 300.000 eitjes
Zo oud word ik: 25-35 jaar
Mijn status bij de IUCN:
Mijn leefgebied: Oorspronkelijk Irak en Iran, maar via de Romeinen via China in Japan terechtgekomen.

Leuk weetje

De koikarper is de nationale vis van Japan.

Menu: Insecten, visseneitjes, overblijfselen van dode vissen, zaden en planten. De koikarper eet door modder van de bodem op te zuigen en dit weer uit te spugen, waarna ze de eetbare delen eruit halen.