Koereiger

Latijnse naam: Bubulcus ibis

Klasse: Vogels
Orde: Roeipotigen
Familie: Reigers
Zo groot ben ik: 45-52 cm
Mijn gewicht:
Broed-/draagtijd:
Aantal jongen:
Zo oud word ik:
Mijn status bij de IUCN: Niet bedreigd
Mijn leefgebied: Draslanden, cultuurland en graslanden

Leuk weetje

De vogel dankt zijn naam aan het feit dat hij vaak in groepjes het vee op de weide vergezelt. Bubulcus betekent ossendrijver.

Menu: Insecten, kikkers, muizen en andere kleinere dieren.