Jufferkraanvogel

Latijnse naam: Grus virgo

Klasse: Vogels
Orde: Kraanvogelachtigen
Familie: Kraanvogels
Zo groot ben ik: 85-100 cm
Mijn gewicht: 2-3 kg
Broed-/draagtijd: 27-29 dagen
Aantal jongen: 2
Zo oud word ik:
Mijn status bij de IUCN: Niet bedreigd
Mijn leefgebied: Op grassteppen met aangrenzende moerassen en drassige gebieden in Oost-Europa en Azië.

Leuk weetje

In de talen van Noord-India en Pakistan staat de jufferkraanvogel bekend als koonj. In de literatuur en poëzie van de regio neemt de vogel een prominente plaats in. Zo worden mooie vrouwen vaak met de koonj vergeleken en dit geldt ook voor mensen die een lange of gevaarlijke reis ondernomen hebben.

Menu: Granen en ongewervelde dieren.