Dwerggeit

Latijnse naam: Capra aegagrus hircus

Klasse: Zoogdieren
Orde:
Familie:
Zo groot ben ik: 46-60 cm
Mijn gewicht: 20-30 kg
Broed-/draagtijd:
Aantal jongen:
Zo oud word ik:
Mijn status bij de IUCN:
Mijn leefgebied: komt oorspronkelijk uit Midden- en West-Afrika

Leuk weetje

In het jaar 1870 waren dwerggei­ten al te bewonderen in de London Zoo in het Regents park. Sinds de jaren 1960 en 1970 wer­den de dwerggeiten geëxporteerd naar ons land.