Chileense flamingo

Latijnse naam: Phoenicopterus chilensis

Klasse: Vogels
Orde: Phoenicopteriformes
Familie: Flamingo’s
Zo groot ben ik: 105 cm
Mijn gewicht: 2,3 kg
Broed-/draagtijd: 24-25 dagen
Aantal jongen: 1
Zo oud word ik:
Mijn status bij de IUCN: Gevoelig
Mijn leefgebied: Zuid-Amerika, in de Andes

Leuk weetje

Menu: kreeftachtigen, zaden van waterplanten en algen