Varken

Latijnse naam: Sus domesticus

Klasse: Zoogdieren
Orde: Evenhoevigen
Familie: Varkens
Zo groot ben ik:
Mijn gewicht: 
Broed-/draagtijd: 115 dagen
Aantal jongen: 13-20
Zo oud word ik:
Mijn status bij de IUCN: Niet bedreigd
Mijn leefgebied:

Leuk weetje

Menu: