Valkparkiet

Latijnse naam: Nymphicus hollandicus

Klasse: Vogels
Orde: Papegaaiachtigen
Familie: Kaketoes
Zo groot ben ik: 30-33 cm
Mijn gewicht: 80-125 gr
Broed-/draagtijd:
Aantal jongen:
Zo oud word ik: 15-20 jaar in gevangenschap
Mijn status bij de IUCN: Niet bedreigd
Mijn leefgebied: drogere binnenland van Australië

Leuk weetje

Menu: Vruchten, zaden en noten.