Kroeskopparelhoender

Latijnse naam: Guttera pucherani

Klasse: Vogels
Orde: Hoendervogels
Familie: Parelhoenders
Zo groot ben ik: 50 cm
Mijn gewicht:
Broed-/draagtijd: 25 dagen
Aantal jongen:
Zo oud word ik:
Mijn status bij de IUCN: Niet bedreigd
Mijn leefgebied: Zuidelijk-, Centraal- en West-Afrika

Leuk weetje

Menu: Zaden, insecten, miereneieren.