Koningsfazant

Latijnse naam: Syrmaticus reevesii

Klasse: Vogels
Orde: Hoendervogels
Familie: Fazantachtigen
Zo groot ben ik:
Mijn gewicht:
Broed-/draagtijd: 24-25 dagen
Aantal jongen: 7-15
Zo oud word ik:
Mijn status bij de IUCN: Kwetsbaar
Mijn leefgebied: Oorspronkelijk in de bergen van Midden- en Noord-China. Het leefgebied bestaat uit natuurlijk loofbos of gemengd bos met weinig ondergroei of landschappen met afwisselend bos, struikgewas en kleinschalig agrarisch gebied op hoogten tussen 200 en 2600 m boven zeeniveau.

Leuk weetje

De staartveren werden gebruikt in ceremoniële kostuums in de Jing-opera. Voor dit doel worden nu vaak kunststofveren aangewend.