Hadada-ibis

Latijnse naam: Bostrychia hagedash

Klasse: Vogels
Orde: Roeipotigen
Familie: Ibissen en lepelaars
Zo groot ben ik: 76 cm
Mijn gewicht:
Broed-/draagtijd:
Aantal jongen:
Zo oud word ik:
Mijn status bij de IUCN: Niet bedreigd
Mijn leefgebied: Sub-Saharisch Afrika

Leuk weetje

Menu: Wormen, slakken en andere weekdieren en waterinsecten.