Driekleurglans spreeuw

Latijnse naam: Lamprotornis superbus

Klasse:  Vogels
Orde:  Zangvogels
Familie:  Spreeuwen
Zo groot ben ik:  19 tot 20 cm lang
Mijn gewicht: 52-77 gram
Broed-/draagtijd:
  14 dagen
Aantal jongen:  3 tot 4
Zo oud word ik: 15 jaar
Mijn status bij de IUCN:  Niet bedreigd
Mijn leefgebied:  Afrika

Leuk weetje