Blauwebuik scharrelaar

Latijnse naam: Coracias cyanogaster

Klasse:  Vogels
Orde:  Scharrelaarvogels
Familie:  Scharrelaars
Zo groot ben ik:  28 tot 30 cm lang
Mijn gewicht: man 112 tot 178 gram/ vrouw 110 tot 150 gram
Broed-/draagtijd:
  18 tot 20 dagen
Aantal jongen:  2-3
Zo oud word ik:
Mijn status bij de IUCN:  Niet bedreigd
Mijn leefgebied:  Afrika

Leuk weetje

Het zijn slimme vogels die op bosbranden afgaan en daar de insectenvangen die vluchten voor het vuur.