Barnevelder

Latijnse naam:

Klasse:
Orde:
Familie:
Zo groot ben ik: 160 cm
Mijn gewicht: 2.750-3.500 gram
Broed-/draagtijd:
Aantal jongen:
Zo oud word ik:
Mijn status bij de IUCN:
Mijn leefgebied:

Leuk weetje

Menu: