Algazel

Latijnse naam: Oryx dammah

Klasse: Zoogdieren
Orde: Evenhoevigen
Familie: Holhoornigen
Zo groot ben ik: 160 cm
Mijn gewicht: 200 kg
Broed-/draagtijd: 222 dagen
Aantal jongen: 1
Zo oud word ik:
Mijn status bij de IUCN: Uitgestorven in het wild
Mijn leefgebied: Kwam voor in woestijnen, droge steppen en stenige wildernissen in Noord-Afrika

Leuk weetje

Menu: Grassen en struikgewas.